MUIP

Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang ( MUIP )

  • Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu ( 2015…)
  • Sistem Pengurusan Perakaunan
  • Sistem Pengurusan Sewaan Premis
  • Sistem Pengurusan Belanjawan dan Anggaran Hasil
  • Sistem Pengurusan Sumber Manusia
  • Sistem Antaramuka Agihan Zakat – Sistem Perakauan