Program Peningkatan Sains UPSR ( CD Pendidikan )

Program Peningkatan Sains UPSR mengandungi CD pelajaran Sains Tahun 4, 5, 6, Kemahiran Proses Sains dan Soalan Topikal Sains. Perisian ini mengikut sepenuhnya sukatan Pelajaran KBSR Kementerian Pendidikan Malaysia yang mempunyai unsur-unsur multimedia.