Muzium PP

Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang

  • Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu ( 2015…)
  • Sistem Pengurusan Perakaunan
  • Sistem Pengurusan Belanjawan