MAIPs

Majlis Agama Islam & Adat Melayu Perlis ( MAIPs )

  • Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu (2012…)
  • Sistem Pengurusan Zakat ( Kutipan & Agihan )
  • Sistem Pengurusan Sumber Manusia
  • Sistem Pengurusan Perakaunan & Belanjawan
  • Sistem Pengurusan Sewaan Premis
  • Sistem Pengurusan Sewaan Tanah

Sistem Pengurusan Aset ( 2015 . . .