MAIS

Majlis  Agama  Islam  Selangor ( MAIS )

  • Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu ( SPMB ) ( 2008 – 2015 )
  • Sistem Perakaunan dan Belanjawan
  • Sistem Pengurusan Sewaan
  • Upgrade Modul Terimaan ke Sebelas Daerah ( 2013 – 2015 )