KCM2M ( CD Pendidikan )

Kaedah ini direkabentuk khusus bagi membantu murid-murid menguasai kemahiran asas membaca dan menulis BahasaMelayu. Murid-murid akan belajar mengecam, mengenal dan menyebut huruf, mengeja dan menyebut setiap perkataan dengan sebutan yang betul serta memahami ayat-ayat yang dibaca. Setiap aktiviti pembelajaran dibahagi kepada 3 modul, iaitu Modul Pengajaran, Modul Latihan dan Modul Lagu.