Pembangunan Laman Web

Idwal juga melibatkan diri dalam pembangunan serta merekabentuk semula laman web. Diantara pencapaian yang membanggakan ialah :

  • Projek merekabentuk semula “Laman Web Rasmi Negeri Pulau Pinang”. Sila layari laman web : http://www.sukpp.gov.my.
  • Projek merekabentuk muka depan laman web Dewan Bahasa dan Pustaka.
  • Latihan bersama Pembangunan Laman Web untuk Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah.
  • Projek merekabentuk muka depan laman web Jabatan Peguam Negara termasuk latihan.
  • Merekabentuk semula muka depan laman web palmoilis.mpob.gov.my Lembaga Minyak Kelapa Sawit Malaysia.
  • Merekabentuk semula laman web Koperasi NSTP www.koopknstp.com.my.
  • Merekabentuk laman portal e-wakaf dan e-bayanat untuk JAWHAR.
  • Merekabentuk laman Portal Islam Negeri Sembilan ( PINS ) bagi Majlis Agama Negeri Sembilan.