KYB

Koperasi YaPEIM Berhad ( KYB )

  • Sistem Pengurusan dan Perakaunan Koperasi ( 2003 … )

upgrade Windows SQL ( 2010 … )

  • Sistem Pembiayaan Takaful ( 2005 … )
  • Sistem Skim Ar-Rahnu ( 2003 – 2008 )

Sistem Skim Ar-Rahnu ( e-ArRahnu ) menggunakan teknologi Internet untuk pengurusan dan kendalian maklumat Ar-Rahnu KYB mengikut keperluan pemprosesan data KYB. Kebaikan utama sistem ialah pemusatan data dengan pemprosesan data secara talian terus ( on-line ). Pemusatan data membolehkan pihak Ibu Pejabat mencapaibalik data semua cawangan-cawangan pada bila-bila masa. Oleh itu, pemantauan perkembangan operasi dan kedudukan kewangan setiap cawangan-cawangan dapat dibuat dengan berkesan. Kedudukan terkini diketahui pada bila-bila masa dan membolehkan keputusan dibuat dengan cepat untuk mengatasi masalah-masalah operasi yang mungkin berbangkit di mana-mana cawangan. Sistem e-ArRahnu telah dipindahmilik kepada KYB pada 2008. Sehingga kini telah beroperasi di lebih 172 cawangan.