MAINPP

Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang ( MAINPP )

  • Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu ( SPMB ) ( 2000 … )
  • Sistem Perakaunan dan Belanjawan Bersepadu ( 2000 … )
  • Sistem Pengurusan Sewaan Wakaf ( 2000 … )
  • Sistem Pengurusan Aset( 2007 … )
  • Sistem Dana Wakaf ( 2008… )
  • Sistem Pinjaman ( 2008 … )
  • Sistem Pengurusan Sumber Manusia – Gaji dan Pinjaman ( 2015 …)
  • Eksekutif Information System ( EIS ) ( 2007… )
  • Upgrade Sistem Dana Wakaf dan Sistem Sewaan Wakaf ( 2014 … )
  • GST ( 2015 )