MAIM

Majlis  Agama  Islam  Melaka ( MAIM )

  • Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu ( 2014…)
  • Sistem Pengurusan Perakaunan
  • Sistem Pengurusan Belanjawan dan Anggaran Hasil
  • Sistem Pengurusan Sewaan Premis & Hartanah MAIM ( 2016 ..)
  • Sistem Pengurusan Sumber Manusia – Gaji ( 2016 ..)
  • Sistem Pengurusan Aset & Inventori ( 2016 ..)