Pembekalan Perkakasan

Antara pembekalan perkakasan berkaitan dengan IT yang kami bekalkan termasuklah:

 

Barangan Jenama
Server, PC, Notebook HP, Dell, Fujitsu, Sony,Toshiba
Laser, InkJet, Line Printer, Dot Matrik HP, Canon, Epson, Panasonic, Lexmark, Printronix, Fuji Xeroc
Pemplot ( plotters ) HP, Canon
Pengimbas ( scanners ) HP, Canon, Contex A1/A0 size
Digitizer Summagraphics, Wacom
Perisian Microsoft, Adobe, AutoDesk, MathLab, Minitab
Rangkaian Cisco, Nortel, D-Link, 3COM
Alat Pandang Dengar Proxima, Geha, Sanyo, Panasonic