Permodalan YaPEIM Berhad ( PYSB )

  • Sistem Maklumat Perakaunan ( 1995 – 2008 )
  • Sistem Pengurusan Aset ( 2000 – 2008 )
  • Sistem Muamalat Emas ( SME ) – Jual Beli ( 2008 … )
  • Sistem Muamalat Emas ( SME ) – Akaun ( 2010 … )