YPKT

Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu ( YPKT )

  • Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu ( 2013…)
  • Sistem Pengurusan Perakaunan
  • Sistem Pengurusan Belanjawan
  • Sistem Pengurusan Sumber Manusia ( 2014 … )
  • Sistem Sewaan Desa Keluarga ( 2014 … )