MAINS

Majlis Agama Islam Negeri Sembilan ( MAINS )

 • Sistem Perakaunan dan Belanjawan Bersepadu ( 1993 versi DOS, 2001 upgrade ke versi Windows, upgrade ke versi Internet 2003 … )
 • Sistem Gaji ( 1995 versi DOS, upgrade ke versi Internet 2003 … )
 • Sistem Zakat Berkomputer ( 1996 versi DOS, 2001 versi Windows … )
 • Sistem Aset Tetap ( 1998, upgrade ke versi Internet 2003, upgrade ke versi Sistem Maklumat Aset dan Stor 2011 … )
 • Sistem Kutipan Hasil Nikah Kahwin ( versi Internet 2003… )
 • Sistem Maklumat Pinjaman Pelajaran( versi Internet 2003… )  ( upgrade Tahun 2012 )
 • Di gunakan juga di Yayasan Negeri Sembilan ( 2007 … )
 • Sistem Tunai Runcit ( versi Internet 2007… )
 • Sistem Kutipan Fitrah ( versi Internet 2007… )
 • Sistem Maklumat Muallaf Pusat Dakwah ( 2011 … )
 • Sistem e-Perolehan ( 2011 … )
 • Sistem Agihan Zakat ( 2012 … )
 • MOLEK : MAINS on-line Eksekutif Information Systems ( 2006… )
 • Sistem Maklumat Kaunseling ( versi Internet 2008… )
 • Electronic Document Management Systems EDMS (2009… )
 • Penambahbaikan Sistem MAINS On-Line : Mematuhi Kriteria Pematuhan SAGA ( SAGA Compliant ) ( 2015 )
 • Penambahbaikan Sistem MAINS On-Line : Mematuhi Kriteria Pematuhan GST ( GST Compliant ) ( 2015 )