MAIK

Majlis Agama Islam  & Adat Istiadat Melayu Kelantan ( MAIK )

 • Sistem Perakaunan dan Belanjawan Bersepadu ( SPMB ) ( 1997 … )
  • Sistem Pengurusan Zakat ( 1997 … )
  • Sistem Sumber Manusia( 1997 … )
  • Sistem Imam dan Masjid ( 1998 … )
  • Sistem Aset Tetap( 1998 … )
 • Sistem Bank Tanah – Versi Windows ( 2000…)
 • Sistem Perakaunan & Belanjawan ( 1997 … )
 • Upgrade SPMB ke Windows SQL Version ( 2004 … )
 • Tambahan komponen baru kepada SPMB
 • Sistem e-Masjid ( 2010… )
 • Modul Biasiswa Pengajian Tinggi Sultan Ismail Petra ( 2011 … )
 • Sistem SPMB telah dipindahmilik kepada MAIK pada 2014.